Székelyföld legszebb középkori templomai

Székelyföld fantasztikusan gazdag festett kazettás mennyezetű, csodaszép unitárius és református templomokban. Igyekeztem minél többet végigjárni és lefotózni a legszebbeket.

Szentgerice

Az unitárius templom 1670-ből származik, a kazettákat virágmotívumokkal, állatformákkal és csillagokkal díszítették. Mindig nyitva van.

Erdőszentgyörgy

13-14. század fordulóján épült református templom, a két világháború között restaurálták, gyönyörű állapotban van. A faluban született Rhédey Claudia grófnő, akinek emléktáblát is szenteltek. A vendégkönyvben megtalálható Charles herceg aláírása. Ha zárva van a templom, a szemben levő kastélyba kell beszólni, az ott működő információs iroda munkatársa ki tudja nyitni. Az úr nemcsak idegenvezetéshez, de fotózáshoz is ért. Amikor le akartam kapni Rhédey grófnő emléktábláját, csak annyit mondott: a negyedik pad  a jó. Kérdően néztem rá, mire gondol, de igaza volt: a nyitott ajtóbók úgy esett a fény a márványtáblára, hogy mindig csillogott, kivéve ha a negyedik padsor előtt állva fotózta az ember.

Homoródjánosfalva

Az egyszerű külsejű templomról el nem képzelné az ember, milyen csodát rejt. A templom különlegessége az épségben fennmaradt sűrű gótikus hálóboltozat, de fantasztikusak a karzatok és padok virágfestései is.

Homoródszentpéter

A 18. században készült a színes virágmintákkal díszített kazettás mennyezet.

Oklánd

Az unitárius templom festett kazettás mennyezete a 18-19. században készült el. Rengeteg egyéb érdekesség van itt, például román kori freskómaradványok, csodás festett ládikó, sőt egy eredeti 1848-as toborzózászló is.

Bögöz

A 14. században épült református templomban egy csodálatos, egész falat betöltő freskó található.

Kész csoda, hogy ezt láthatjuk, ugyanis a történelem során többször is lemeszelték. A freskók amolyan példabeszédek, melyek az erdélyi népnek kedves hősök történetét dolgozzák fel. A férfiak elé Szent Lászlót állítják példának, a nőknek pedig Szent Margitot.

Az ő életükből található egy-egy sornyi képkocka, néhol meglepően jó állapotban. Alattuk egy harmadik sor freskó is látható, amely Krisztust, a feltámadást, a mennyországot és a poklot ábrázolja.

Nagyon szép a karzat is, amely korábban az ellenkező oldalon volt, pont ott, ahol a freskók vannak. Miután azokat feltárták. a karzatot – restaurálva – a jelenlegi helyére helyezték.

A kulcsot a templommal szemben lakó lelkésznél van – a fiatal, energikus lelkész szívesen körbevezet a templomban. Belépő nincs, hanem az a szokás, hogy a látogatás végén pár lejért képeslapot, ismertetőt vásárolnak a turisták.

Feldoboly

Az összes közül talán ez volt a legérdekesebb templomlátogatásom. Egyrészt alig ismert ez a templom, talán mert sok-sok éve zárva van omlásveszély miatt. De a szemben lakó lelkész beengedett, és mint mindig, itt is leesett az állam, milyen csodálatos. A felújításra lassan csordogál a pénz, pedig sok politikus megfordult itt, románok és magyarok egyaránt. A munka azért is komótosan halad, mert bárhova nyúlnak, találnak valamit: a falon régi freskókat, a padló alatt Árpád-kori templomot. Ilyenkor persze megáll a munka, mert szakszerű feltárásra van szükség. A mennyezet festése 1768-ból való és abszolút egyedi, mert nem kazettás osztású, mint a hasonló templomoké.

Nemcsak az idő rombolja a templomot. A kertben állva tanácstalanul méregetjük a kerítés falát: láthatóan erősen megdőlt. “Mi az oka?” – kérdezem. “Ez a két fa” – mutat a kert közepén álló két hatalmas fára, melyeknek gyökerei erősen felnyomták már a bejárathoz vezető köveket is. “És mit tesznek a fákkal?” – kérdezem. Csodálkozva néz rám. “A fákkal? Semmit. Újraépítjük a kerítést. Egy falat újra lehet húzni, de egy 130 éves fát nem lehet újratelepíteni”.

Mint kiderült, a millenium évében telepített két fáról van szó, így ezek különösek kedvesek a falunak.

Nagyon remélem, megmarad ez a templom és ugyancsak megmarad a természet csodálatos tisztelete is…

Zabola

Eszem ágában nem volt Zabolán járni, csak épp útba esett, és ha már ott voltam, benéztem a Csángó Múzeumba. Sőt, amikor megláttam a falu közepén magasodó templomot, oda is bekéredzkedtem – és milyen jó ötlet volt!

Gelence

Az utazás végére maradt a festett templomok közül a leghíresebb, a gelencei, amely világörökség. Ez alapból nincs nyitva, de ki van írva a telefonszám, ahol a kulcsot lehet kérni. Palkó Ilonka néni  a maga 80 évével és lézerpointerével energikusan magyarázza el a szinte teljes falat betöltő freskókat és a templom történetét. Már csak miatta is érdemes eljönni!